Stichting "Nou En"

Logeeropvang voor mensen met een beperking

Wij zijn familie Stoffels

"Nou En" Thuis

Uw persoonlijke/particuliere service aanbieder op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

  • Wonen
  • Logeren
  • Activering
  • Respijtzorg
  • 24 uur's zorg
  • Naschoolse opvang
  • Verpleging en verzorging
  • Ondersteunende (begeleiding)
  • Tijdelijke zorg indien er wordt gezocht naar een definitieve woonplek en er tussentijds naar een oplossing gezocht wordt
  • Noodzorg bij calamiteiten waar een ad-hok oplossing gewenst is

Professionele vaste begeleiding, dag en nacht aanwezig.

WijLimburg: "Sjaan Stoffels - Onderneemster van de dag"